دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397
شما اینجا هستید    معرفی دوره MBA گرایش‏ها مدیریت بازاریابی

تعریف مدیریت بازاریابی

عبارتست از "تجزیه وتحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان".تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر عرضه محصولات و خدمات سازمان برمبنای نیاز و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری ارتباطات و توزیع موثر جهت آگاهی دادن ایجاد محرک و ارائه خدمات به بازار است.

وظایف مدیریت بازاریابی

وظایف مدیریت بازاریابی ابتدا ایجاد تقاضا برای محصولات سازمان و سپس منظم کردن سطح تقاضا و زمانبندی آن و سرانجام ارائه مشخصات تقاضا برای دستیابی به اهداف سازمان است، به عبارت دیگر مدیریت بازاریابی مدیریت تقاضاست.

تحقیقات بازاریابی

طراحی، گرداوری، تجزیه و تحلیل و گزارش داده های مرتبط بایک مسئله بخصوص بازاریابی که یک شرکت با آن روبرو است را تحقیقات بازاریابی می گویند.