دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397
شما اینجا هستید    معرفی دوره MBA فهرست دروس گرایش مدیریت مالی و سرمایه گذاری
New Page 1

 

سرفصل های گرایش "مدیریت مالی و سرمایه گذاری"

 

دانش عمومی مدیریت

 • اصول و مبانی مدیریت
 • مدیریت منابع انسانی
 • ساختار و فرآیندهای سازمانی
 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
 • حقوق تجارت

مهارت های بنیادین

 • اصول و فنون مذاکره
 • مدیریت ارتباطات
 • تصمیم گیری و حل مساله

دانش تخصصی مالی

 • مدیریت مالی بنگاه
 • اقتصاد برای مدیران
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • بودجه ریزی عملیاتی
 • ارزیابی مالی اقتصادی طرح ها (بودجه ریزی سرمایه ای)
 • ساختار و روش های تامین منابع مالی
 • مدلسازی مالی در Excel
 • آشنایی با بازارها، ابزارها و نهادهای مالی