دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397
شما اینجا هستید    معرفی دوره MBA فهرست دروس گرایش مدیریت استراتژیک
New Page 1

 

سرفصل های گرایش "مدیریت استراتژیک"

 

دانش عمومی مدیریت

 • اصول و مبانی مدیریت
 • مدیریت منابع انسانی
 • ساختار و فرآیندهای سازمانی
 • اقتصاد برای مدیران
 • حقوق تجارت

مهارت های بنیادین

 • اصول و فنون مذاکره
 • مدیریت ارتباطات
 • تصمیم گیری و حل مساله

دانش تخصصی استراتژی

 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
 • فنون تفکر استراتژیک
 • جاری سازی استراتژی
 • اصول بازاریابی حرفه ای
 • طراحی مدل کسب و کار
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • بودجه ریزی، ابزاری برای کنترل اهداف استراتژیک
 • ساختار و روش های تامین منابع مالی
 • مدیریت تحول