دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397
مدیریت شرکت های هلدینگ از منظر استراتژیک
کمينه

اهداف دوره:

برنامه ریزی استراتژیک در بنگاه های مادر تفاوت های اساسی با برنامه ریزی در سطح کسب و کارها دارد. مدیران بنگاه های مادر در برنامه ریزی استراتژیک باید به دو سئوال اساسی پاسخ دهند. اول اینکه سبد بهینه کسب و کارها یا شرکت های آنها چیست؟ سرمایه گذاری در کدام حوزه را باید افزایش دهند؟ از کدام حوزه باید خارج شوند و سئوالاتی از این دست و دوم اینکه بنگاه مادر چه نوع روابطی باید با شرکت های زیر مجموعه خود داشته باشد؟ در این بخش بنگاه مادر باید استراتژی مادری خود را تعیین نماید و به سئوالاتی پاسخ دهد که نتیجه آن توسعه مزیت مادری خواهد بود. این بخش از پرابهام ترین فعالیت های بنگاه های مادر می باشد. در این کارگاه تلاش خواهد شد مخاطبان با مفاهیم استراتژی سبد و مادری آشنا شوند تا ضمن آشنایی با وظایف و رویکردهای اصلی بنگاه های مادر، دانش اداره پروژه های برنامه ریزی استراتژیک در سطح بنگاه های مادر را کسب نمایند.

 

 

 

محتوای دوره:

·     ضرورت های تدوین برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های پروژه محور

·     کلیات برنامه ریزی استراتژیک در سطح بنگاه مادر

·     مفهوم مزیت مادری و تفاوت های آن با مزیت رقابتی

·     استراتژی سبد و ابزارهای تحلیل سبد

·     استراتژی های مادری

 ·     کارت امتیازی متوازن (BSC) و نقشه استراتژی در سطح بنگاه های مادر 

 


  

اطلاعات کلی دوره

طول دوره: 16 ساعت

شروع دوره: 22 ، 29 مردادماه و 5 شهریور ماه ساعت 8:30 الی 16:30

محل برگزاری: تهران - گروه پژوهشی صنعتی آریانا

هزینه دوره: 4500000 ریال

پیش نیاز: ندارد