دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397
شما اینجا هستید    معرفی دوره MBA فهرست دروس
ساختار آموزشی دوره MBA سریرا

 

مهارت های بنیادین

 اصول و فنون مذاکره (اجباری)

 مدیریت ارتباطات (اجباری)

 تصمیم گیری و حل مساله (اجباری)

دانش عمومی مدیریت

 اصول و مبانی مدیریت (اجباری)

 مدیریت استراتژیک بازاریابی

 ساختار و فرایندهای سازمانی (اجباری)

 حقوق تجارت

 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک (اجباری)

 مدیریت سازمان های هولدینگ

 مدیریت منابع انسانی (اجباری)

 مدیریت فناوری اطلاعات

 تدوین طرح تجاری

 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

گرایش مدیریت استراتژیک

 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک (اجباری)

 مدیریت استراتژیک عملکرد و کنترل استراتژیک (اجباری)

 فنون تفکر استراتژیک (اجباری)

 جاری سازی استراتژی (اجباری)

 مدیریت استراتژیک بازاریابی

 تجزیه تحلیل صورت های مالی

 بودجه ریزی،ابزاری برای کنترل اهداف استراتژیک

 مدیریت استراتژیک بنگاه های مادر

 سازمان های یادگیرنده

 ساختار و روش های تامین منابع مالی

 مدیریت تحول

 تفکر سیستمی

 مدیریت استراتژیک در ایران

 استراتژی اقیانوس آبی

گرایش مدیریت بازاریابی

 صول بازاریابی حرفه ای (اجباری)

 آنالیز محیط بازاریابی (اجباری)

 اطلاعات و تحقیقات بازاریابی (اجباری)

 اصول قیمت گذاری

 اصول فروشندگی حرفه ای

 بازاریابی الکترونیکی

 استراتژی اقیانوس آبی

 طراحی سازمان فروش

 مدیریت برند و تبلیغات

 طراحی برنامه بازاریابی

 شناخت رفتار مشتری

 داده کاوی و کشف دانش

 مدیریت ارتباط با ذینفعان (اجباری)

گرایش مدیریت مالی وسرمایه گذاری

  اصول و مبانی حسابداری (اجباری)

 مدیریت مالی بنگاه (اجباری)

 اقتصاد برای مدیران (اجباری)

 تجزیه و تحلیل صورت های مالی

 سرمایه گذاری در بورس و مدیریت سبد سهام

 بودجه ریزی عملیاتی

 ارزیابی مالی اقتصادی طرحها       (بودجه ریزی سرمایه ای)

 ارزش گذاری شرکت ها

 ساختار و روش های تامین منابع مالی

 مدلسازی مالی در Excel

 بررسی فرصت های سرمایه گذاری

 ارزیابی طرح ها با نرم افزار کامفار

گرایش مدیریت پروژه

ارزیابی مالی اقتصادی طرحها (بودجه ریزی سرمایه ای)(اجباری)

 مدیریت پروژه براساس PMBOK (اجباری)

 مدیریت طرح و سبد پروژه ها (اجباری)

 مدلهای تعالی وبالندگی پروژه            (OPM3,Kerzner,PEM)

 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

 مدیریت تامین مالی پروژه

 نرم افزار پریماورا p 6.0

 نرم افزار MS Project

 ارزیابی طرح ها با نرم افزار کامفار

 مدیریت پروژ های EPC

 مدیریت ادعاها در پروژه ها

 مدیریت مناقصات پروژه ها

 مدیریت پروژه با استاندارد Prince2

 کارگاه پیشرفته آمادگی آزمون PMP

 مدیریت ریسک و نرم افزار Pert Master